GARANTIA DE QUALITAT!

Apostem pels avantatges del Pladur.

Còmode.

 

 

 

Flexible.

 

 

 Modificable.

 

 

 

Fàcil. 

 

Lleuger.

 

 

 Aïllant.

Permet fer les instal.lacions elèctriques i de fontaneria amb gran facilitat, així com reparar-les si fos necessari.

 

S’adapta fàcilment a diferents requeriments tècnics.

 

Si les seves necessitats canvien, podrà fer nous envans o suprimir-ne sense fer grans obres.

 

El ràpid muntatge optimitza costos i temps.

 

 El poc pes dels materials disminueix les càrregues als edificis.

 

Aquest sistema permeten aïllar tant tèrmica com acústicament. Estalviaran calefacció a l’hivern i estaran més frescos a l’estiu.

 

Tindrà l’habitatge acollidor que sempre ha volgut.

Garantitzem la qualitat dels nostres muntatges.

Acabats immillorables, llestos per pintar.

 

 

 

 

 

Acústic - Permet un alt grau d’aïllament sonor. Evitarà el soroll del carrer o dels veïns.

 

Tèrmic - Permet crear espais amb temperatura constant, amb un notable estalvi energètic en climatització tant a l’estiu com a l’hivern.

 

Ignífug - Utilitzada en llocs que requereixin un sistema de protecció contra el foc.

 

Hidròfug - Especial per a espais amb un alt grau d’humitat. Permet recobriment ceràmic.

 

Són aquells destinats a separar espais.

Estan formats per una estructura metàl·lica recoberta de plaques de guix. A la cambra interior s’hi col.loca el tipus d’aïllament necessari i les instal.lacions.

 

Tenen la mateixa estructura que els envans però a diferència d’aquests, es col.loquen com a recobriment de les parets de la contrucció.

 

Continuus

Registrables

 

El pladur ens permet folrar qualsevol tipus de conducte, tub o pilar, per tal que les inatal·lacions quedin amagades al darrera i el resultat estètic sigui impecable.

 

Tot tipus de mobles i estanteries de pladur a mida: per a menjadors, habitacions o qualsevol estança de la casa. El pladur ens permet total flexibilitat

per adequar l'estructura a les seves necessitats. L'assessorarem per aconseguir el millor resultat per al seu espai.

 

Arreglem pladur malmès fins i tot instal.lat per altres empreses. Assistència 24hores.

 

Aïllaments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envans de Pladur

 

 

 

 

 

Trasdossats

 

 

 

Sostres

 

 

Folrat de pilars i conductes

 

 

 

Disseny de mobiliari

 

 

 

 

 

 

Servei de reparacions

Estem a la seva disposició per a qualsevol tipus d'encàrrec:

Seguim les especificacions de muntatge dels fabricants per obtenir la màxima resistència i fiabilitat.

Designed by Georgina Hidalgo

PLADUR es marca registrada de URALITA IBERIA SL

Copyright © 2013. Aplacat  I  Tremp (Lleida).